Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Administration og infrastruktur

Vi udvikler og driver løsninger og ydelser inden for brugeradministration, institutionsdrift, statistik og processer inden for uddannelsesområdet. Det hjælper institutionerne i deres daglige arbejde.

UNI•Login

UNI•Login er et digitalt id for børn, unge og ansatte på institutioner, som giver adgang til nationale tjenester og pædagogiske services.

Viskvalitet.dk

Evaluering og kvalitetsvurdering af AMU-kursisters egen deltagelse på kurserne, samt udvalgte efteruddannelsesudvalgs og skolers effektmåling.

Praktiksystemer

Overblik over praktik, uddannelsesaftaler, godkendelser og praktikansøgning.

Uddannelsesadministration.dk

Administrativt system til ministeriets og de faglige udvalgs administration af arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsuddannelser.

Egu-portalen

For egu-vejledere, UU-vejledere og jobcentre til administration af egu-elevernes uddannelsesplaner.

KUU-portalen

Portal for erhvervsskoler, produktionsskoler og VUC, der udbyder kombineret ungdomsuddannelse.

Markedsgørelse af studieadministrative systemer

Frit valg af studieadministrative systemer på ungdomsuddannelsesområdet og roadmap for centrale systemer.

EASY-A

System til erhvervsskolernes administration af elever og kursister, lokaler, elektroniske indberetninger, hold og placeringer mv.

Systemrevision

Proces til sikring af, at institutionernes studieadministrative systemer til ungdomsuddannelser opfylder ministeriets krav.