Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Markedsgørelse af studieadministrative systemer

Frit valg af studieadministrative systemer på ungdomsuddannelsesområdet og roadmap for centrale systemer.

Introduktion til markedsgørelsen

Formål, baggrund og tidsplan for markedsgørelsen af de studieadministrative systemer på EUD-området.

Planlagt fremtidigt systemlandskab

Overordnet arkitekturbillede for institutionernes systemanvendelse i sommeren 2018.

Tidsplan for etablering

Milepæle for etablering af nye studieadministrative systemer og fælles integrationsplatform i forhold til centrale systemer.

Roadmap for centrale systemer

Planerne for udfasning af centrale systemer til studieadministration og den fremtidige administration af elevernes praktikforløb.

Referencegruppe

Løbende dialog med repræsentanter for bl.a. lederforeninger, virksomhedsorganisationer og øvrige myndigheder.

Leverandørsamarbejde

Informationsudveksling og samarbejde med systemleverandører om uddannelsesområdet, vilkår og etablering af grænseflader.

Tilbud til institutioner

Aktuelt i forbindelse med institutionernes valg og implementering af studieadministrative systemer.

Arrangementer

Tilmelding til åbne STIL-arrangementer for institutioner og leverandører i forbindelse med markedsgørelsen.