Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Systemrevision af studieadministrative systemer

Proces til sikring af, at institutionernes studieadministrative systemer til ungdomsuddannelser opfylder ministeriets krav.

Introduktion til systemrevisionen

Formål og baggrund for systemrevision af studieadministrative systemer til ungdomsuddannelserne.

Systemrevisionsbekendtgørelse

Link til systemrevisisionsbekendtgørelsen inkl. it-instruks og kontrolmål på retsinformation.dk.

Integrationer og grænsefladebeskrivelser

Omfattede systemintegrationer og links til gældende grænsefladebeskrivelser.

Regelgrundlag

Gældende love, bekendtgørelser, instrukser og vejledninger, som systemrevisionskravene tager afsæt i.

ISAE 3402-revisionsstandarden

Kort beskrivelse af ISAE 3402-standarden og link til engelsk version af standarden.

Øvrigt materiale

Oversigt over omfattede uddannelser, tidligere gældende bekendtgørelser og grænsefladebeskrivelser samt andet materiale.

Omfattede systemer

Oversigt over studieadministrative systemer, som kan anvendes af institutionerne til studieadministration af ungdomsuddannelser.

Advisering om ændringer

Tilmelding til løbende advisering om ændringer af bekendtgørelse og grænsefladebeskrivelser.