Data

Vi har ansvar for indsamling, kvalitetssikring og formidling af data på uddannelsesområdet, herunder analyser og modelberegninger. Brugen af data til at understøtte uddannelsernes udvikling og elevernes læring er i fokus.

Datavarehuset

Statistik og data om folkeskoler, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser samlet på ét sted.

Åbenhedsinitiativet

Adgang for elever, forældre, lærere, forvaltning og skoleledere til data om de enkelte grundskoler.

Dataindsamling

Grundlaget for data- og statistikarbejdet er indsamling og indberetning af en række oplysninger fra landets skoler og uddannelsessteder.