Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Nationale test

De nationale test er et landsdækkende redskab, der giver lærere et indblik i elevernes niveau og dermed et bidrag til den videre tilrettelæggelse af undervisningen.

De nationale test af elevernes færdigheder giver lærerne et indblik i den enkelte elevs niveau. Testene er et pædagogisk redskab til lærerne, og de kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen. Testene er it-baserede, selvscorende og de tilpasser sig løbende den enkelte elevs niveau undervejs i testforløbet.

De nationale test kan tilgås i test- og prøvesystemet på www.testogprøver.dk.

Styring og udvikling

Udviklingen af de nationale test som teknisk platform forgår løbende i Styrelsen for It og Læring.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er ansvarlig for udvikling af testopgaverne, som i praksis forfattes af en opgavekommission bestående af særligt kvalificerede undervisere.

Udviklingen styres af en styregruppe med deltagelse af begge styrelser.

Kontakt