Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Selvrettende prøver

Projekt selvrettende prøver indeholder udvikling og implementering af 13 færdighedsorienterede digitale prøver målrettet elever i 9. og 10. klasse. Projektet forventes afsluttet medio 2018.

Test- og prøvesystemet anvendes til afvikling af de selvrettende prøver og de nationale test.

I folkeskolen er der 13 færdighedsorienterede prøver eller delprøver fordelt på 9. og 10. klasse. De færdighedsorienterede prøver er karakteriseret ved, at svarene er enten rigtige eller forkerte. Digitaliseringen af de færdighedsorienterede prøver sker med udgangspunkt i den eksisterende prøveform. Når prøverne bliver selvrettende, sparer lærere og censorer tid.

De selvrettende prøver indfases løbende frem mod 2018. Ved prøverne i 2016 afvikles der syv selvrettende prøver/delprøver.

Kontakt