Digitale test og prøver

Vi arbejder med at digitalisere test og prøver for at effektivisere processerne ved de centralt stillede skriftlige prøver. Digitale test af elevernes færdigheder er et pædagogisk redskab til den videre tilrettelæggelse af undervisningen.

Netprøver.dk

Digitalisering af centralt stillede skriftlige prøver og større skriftlige opgaver i de gymnasiale uddannelser.

Selvrettende prøver

Udvikling og implementering af digitale færdighedsorienterede prøver i 9. og 10. klasse.

Nationale test

Testsystem til folkeskolernes evaluering af og opfølgning på elevernes faglige udvikling.

Ordblindetest

Applikation til test for ordblindhed for elever og studerende fra grundskolen til de videregående uddannelser.

Eksamensdatabasen

Register over eksamensresultater til brug for digital ansøgning og optagelse på uddannelser via KOT-systemet.