Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

It-drift

Styrelsen for It og Læring varetager ministeriets drift af de it-systemer, der bruges i ministeriet såvel som i undervisningssektoren.

Styrelsen for It og Læring har ansvaret for ministeriets it-drift og skal sikre en stabil, sikker og effektiv drift af de systemer, der bruges i undervisningssektoren. Som udgangspunkt varetager vi selv applikationsdriften og benytter eksterne serviceleverandører til drift af infrastruktur.

Vi har et Kontor for It-drift, som er opdelt i fem teams. De har ansvaret for hele ministeriets systemportefølje, som rummer over 100 systemer eksempelvis UNI-Login, De Nationale Test, Optagelse.dk, Netprøver og Easy-A.

Kontoret varetager også outsourcingen til Statens It, rådgivning om arkitektur i nye og eksisterende produkter, interne processer relateret til it, licensstyring m.v.

Styring og udvikling

Vi er i gang med at outsource al server- og netværksdrift til Statens It. I den forbindelse arbejdes der på at professionalisere driften og de omkringliggende processer blandt andet ved at fastlægge SLA'er (Service Level Agreement) og OLA'er (Operational Level Agreement) – både internt og op mod Statens It.

Kontakt