Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

SkoleKom

SkoleKom er et digitalt forum for lærere, der tilbyder mulighed for at videndeling og diskussion af faglige og pædagogiske emner i undervisningen.

SkoleKom er en platform til kommunikation og videndeling om faglige og pædagogiske emner på skoleområdet.

Via et personligt online-skrivebord kan lærere i hele landet drøfte faglige problemstillinger i SkoleKoms nationale fora.

Desuden består produktet af hjemmesiden www.skolekom.dk.

Styring og udvikling

Produktet udvikles af den canadiske software-leverandør OpenText.

Kontakt