It og læring

Vi understøtter uddannelse af børn og unge, så de opnår it- og mediekompetencer samt anvender digitale værktøjer og læremidler. Derfor arbejder vi med en række initiativer om pædagogisk it og nye digitale læringsformer.

Brugerportalsinitiativet

Projekt til etablering af samlet digital adgang for skoleledere, lærere, elever og deres forældre til skolernes digitale løsninger.

It i folkeskolen

Fællesoffentlig indsats for mere it i folkeskolen sat i gang af ministeriet, Digitaliseringsstyrelsen og KL.

Forskernetværk

Netværket mellem forskere og praktikere inden for pædagogisk it sikrer bedre udnyttelse af videndeling og forskning på området.

eTwinning

Fælles platform for lærere og pædagoger i Europa til samarbejde om kommunikation, udvikling og udveksling af projekter og ideer

Danmarks Læringsfestival

Den årlige festival for undervisningsverdenen, der præsenterer det nyeste og bedste inden for it, læremidler og læring.

EMU

Danmarks Læringsportal præsenterer elever og lærere for inspiration og materialer til brug i undervisningen.

Materialeplatformen®

National platform med prøver, eksamensopgaver og læringsressourcer til brug for undervisere, pædagoger og elever.

SkoDa

Databaser med artikler, fotos, beskrivelser og fakta, der tilbydes lærere, elever og studerende.

Strategi for digital læring

Ministeriets strategi for børn og unges deltagelse i den teknologiske udvikling.

Digitaliseringspanel

Panel med interessenter fra hele undervisningsområdet, der rådgiver Styrelsen for It og Læring om it og digitalisering.

SkoleKom

Digitalt forum for lærere til kommunikation og videndeling om faglige og pædagogiske emner på skoleområdet.