Uddannelsesvalg og vejledning

Vi udvikler og driver digitale løsninger, der understøtter uddannelsesvalg, optagelse, vejledning og databaser til brug for vejledning. Det bidrager til gode overgange og gør det lettere for borgeren at træffe uddannelsesvalg.

UddannelsesGuiden.dk

National portal med artikler om uddannelser og job, portrætter og værktøjer, der kan bruges i valget af uddannelse.

eVejledning

Digitalt vejledningstilbud til alle uddannelsessøgende på telefon, chat og sociale medier.

Ungedatabasen

Udvikling af database for jobcentre og UU-centre med oplysninger om 15-29-åriges uddannelses- og beskæftigelsesstatus.

Min kompetencemappe

Applikation til vurdering og dokumentation af job- og uddannelsessøgendes uformelle kvalifikationer.

Optagelse.dk

National portal til ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser.

EfterUddannelse.dk

Landsdækkende portal for tilmelding til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.