Formål og opgaver

Styrelsens overordnede målsætninger, mission, vision og hovedopgaver.

Styrelsen er en del af Undervisningsministeriet. Vi udfører opgaver inden for de overordnede målsætninger, rammer og regler på ministeriets område.

Mission og vision

Mission: Med brug af it og læring skaber vi fagligt stærke dagtilbud og uddannelser til alle samt fremmer ligestillingen mellem kvinder og mænd.

Vision: Vi er bedst i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og bedre brug af data.

Missionen afspejler ministeriets fælles mission og målet om at skabe fagligt stærke dagtilbud og uddannelser til alle, samt fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd.

Med visionen ønsker vi at sætte et højt ambitionsniveau internt og eksternt, om at vi arbejder på at blive de bedste i staten inden for it, digitalisering og brug af data.

Hovedopgaver

 1. Styrelsen sætter retning for digital læring, så alle elever bliver så dygtige, som de kan.
 2. Styrelsen står for professionel projektgennemførelse, som leverer det aftalte til tiden og indenfor det aftalte budget.
 3. Styrelsen sikrer velfungerende it-løsninger, som brugerne er tilfredse og trygge ved.
 4. Styrelsen bringer data og analyser aktivt i spil for at styrke læring og beslutningsgrundlag lokalt og centralt.

Kontakt

 • Styrelsen for It og Læring
  stil@stil.dk
  Tlf. 3587 8889

  Vester Voldgade 123
  1552 København V