Organisation

Styrelsen for It og Læring er en styrelse under Undervisningsministeriet. Vi er organiseret i to afdelinger med hver en række kontorer.

Organisationsdiagram

Se vores organisationsdiagram og find link til ministeriets organisation.

Direktionen

Se direktøren og vicedirektører for styrelsens to afdelinger.

Kontorer

Oversigt over kontorerne i styrelsen og deres hovedopgaver.