EASY-A er et administrationssystem til erhvervsuddannelserne. Udover skolens egen, daglige administration kan systemet foretage elektroniske indberetninger til myndighederne, og flere andre systemer henter data herfra.

Med EASY-A kan skolerne blandt andet administrere:

 • Elever, studerende og kursister på langt over 100 forskellige uddannelser
 • Hold og holdplaceringer
 • Lærere, inkl. arbejdstidsregler og tidsregnskab
 • Lokaler og udstyr
 • Fagfordeling og skemaer
 • Karakterer og meritter.

Systemet kan desuden give elektroniske indberetninger til:

 • Tilskudsudløsende aktiviteter
 • Eksamens- og censoradministration
 • En række andre myndigheder.

EASY-A opdateres elektronisk så uddannelser, personoplysninger og virksomhedsoplysninger er ajour.

Styring

EASY-A udfases i 2019 som følge af markedsåbningen.

EASY-A indgår i Referencegruppen for Elevadministrativ IT’s portefølje. Medlemmerne er følgende:

 • Anne Wieth Knudsen
  Danske Erhvervsskoler
 • Gitte Borup
  Dalum Landbrugsskole
 • Kathrine Grevelund Hejlskov
  SOSU Nykøbing Falster
 • Mogens Nielsen
  SOSU STV
 • Peter Topp Jensen
  Syddansk Erhvervsskole
 • Poul Erik Andersen
  ZBC
 • Tina Briting
  EUC Sjælland
 • Thomas Friis Poulsen
  EFIF

 

Sidst opdateret: 9. januar 2018