Styrelsen for It og Læring har indledt samarbejde med en række leverandører af studieadministrative systemer om test af grænseflader med henblik på at skoler eller leverandører får udarbejdet systemrevisionsrapporter forud for skolernes implementering af et nye studieadministrative systemer.

Nedenfor findes referater mv. vedr. aktuelle testforløb.

Implementering af Lectio på KNORD:

Erhvervsskolen KNORD indsendte den 16. januar en systemrevisionserklæring udarbejdet af PWC vedr. det studieadministrative system Lectio.

Der afholdes ugentlige møder mellem STIL, KNORD og leverandøren MaCom om test mv. Referater og tidsplaner findes nedenfor.

Referat fra statusmøde den 30. marts 2017 (pdf)

Referat fra statusmøde den 22. marts 2017 (pdf)

Referat fra statusmøde den 15. marts 2017 (pdf)

Referat fra statusmøde den 8. marts 2017 (pdf)

Referat fra statusmøde den 2. marts 2017 (pdf)

Referat fra statusmøde den 22. februar 2017 (pdf)

Referat fra statusmøde den 8. februar 2017 (pdf)

Referat fra statusmøde den 31. januar 2017 (pdf)

Tidsplan for input til elevprofiltests og testvinduer (Revideret 9. februar 2017)

Status på test (Revideret 22. februar 2017)

Referat af møde mellem MaCom, PwC og STIL den 9. februar 2017 (pdf)

Styrelsen for It og Læring tilbyder i forbindelse med markedsgørelsen at drøfte rammerne for valg af studieadministrative systemer mv. med enkelte institutioner eller grupper af institutioner.

Henvendelse kan ske til chefkonsulent Tore Dyrberg-Jessen eller på e-mail til fritvalg@stil.dk.


Sidst opdateret: 7. april 2017