Læringsfestivalen præsenterer det nyeste og det bedste i undervisningsverdenen, den nyeste viden, visionære ideer, politiske initiativer samt praktiske og gennemprøvede forløb, der kan tages med hjem.

Læringsfestivalen indeholder, foruden den gratis udstilling, en betalt konference for interesserede. Der er tale om Danmarks største årlige begivenhed inden for it, læremidler og læring med mere end 7.000 deltagere.

Læringsfestivalen 2017

Konceptet udvikles løbende. I 2017 er konferencens røde tråd ”fremtidens kompetencer” – læs det temaopdelte program på festivalens hjemmeside. Udstillingen skal inspirere med spændende og innovative produkter. Det er også på Danmarks Læringsfestival, at årets Undervisningsmiddelpris uddeles.

Undervisningsministeriet har en stand, hvor du kan gå i dialog med de ansvarlige medarbejdere og læringskonsulenter om reformer, eTwinning, dataunderstøttet undervisning, ledelse og meget mere.

Styrelsen for It og Læring arrangerer konceptet C.R.A.F.T’s DM i Digitale Skills 2017 for 6., 7. og 8. klasse, hvor elever konkurrerer i det 21. århundredes kompetencer. Elever og lærere har været i gang med deres projekter før Læringsfestivalen – hør hvordan de har bygget deres forløb op og arbejdet med 21st Century Learning Skills.

Det er også muligt at besøge det pædagogiske projekt ”på sporet af den gode udvikling”.

På konferencen vil der være oplæg om den nyeste forskning, om digital didaktik, digital dannelse og aktuelle praksiserfaringer, og der er målrettede spor om dagtilbud, grundskole, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, voksenuddannelse og ledelse. Konferencen afholder desuden perspektiverende sessioner på tværs af uddannelsesområdet.

Styring og udvikling

Læringsfestivalen udvikles løbende på input fra interne og eksterne evalueringer, forslag fra forlagenes brancheforeninger, konferencens rådgivergruppe samt styregruppens ønsker.

Arrangør af Danmarks Læringsfestival er Styrelsen for It og Læring og CFU Danmark ved UC Sjælland. Samarbejdet har en styregruppe fra begge parter, der udarbejder vision og mål for Læringsfestivalen.

Hvert år sammensættes en rådgivergruppe til en workshop i august. De er med til at byde ind med aktuelle emner til konferencen. Rådgivergruppens medlemmer udvælges hvert år på tværs af geografi, institutionstype og forskning/resultater hvert år. Typisk fungerer medlemmer af gruppen som sessionsledere til selve arrangementet.

CFU Danmark fører en tæt dialog med forlagene om udformningen af udstillingen.

 

Sidst opdateret: 20. marts 2017