Styrelsen for It og Læring har iværksat en samlet indsats vedr. digital læring med det formål, at anvendelse af it og teknologi i uddannelse og dagtilbud skal bidrage til, at børn, unge og voksne bliver så dygtige, som de kan, samt at imødekomme fremtidens kompetencebehov, så danske børn, unge og voksne bliver medskabere af den teknologiske udvikling fremfor at blive overhalet af den.

Indsatsen fokuserer på tre områder:

  • Digital dannelse. Børn og unges digitale kompetencer og digitale adfærd skal sikres, så de kan begå sig læringsmæssigt, produktivt, kritisk, socialt og etisk i den digitale virkelighed.
  • Digital didaktik. Kompetencerne hos pædagogisk personale, lærere og ledere skal udvikles, så de klædes på til at integrere it på en måde, der øger elevernes og børnenes udbytte af undervisningen og den pædagogiske praksis.
  • Dataunderstøttet læring. De data, som udbredelsen af digitale læremidler og læringsplatforme stiller til rådighed, skal bruges til at udvikle og kvalificere undervisningen.

Styring

Indsatsen er forankret i Styrelsen for It og Læring i åben dialog med interessenter, erhvervsliv med flere.

Sidst opdateret: 17. marts 2017