Styrelsen for It og Læring vil gerne indgå samarbejde med leverandører om testforløb og testdata i forbindelse med udvikling af Ungedatabasen.

Det er således muligt at deltage i pilottestforløb fra november 2016 til februar 2017.

I den første del af perioden vil samarbejdet foregå med CGI og i den sidste del af perioden med Styrelsen for It og Læring.

Sidst opdateret: 20. marts 2017