Egu-portalen er skabt til elevadministration på erhvervsgrunduddannelsen. Portalen bruges af UU-centre, jobcentre og egu-vejledere på produktionsskoler til oprettelse og vedligehold af egu-elevernes uddannelsesplaner.

En erhvervsgrunduddannelse varer to år og indeholder meget praktik og kun lidt teori. Forløbet kan sammensættes af dele af uddannelser fra forskellige skoleformer. Uddannelsen er kommunalt forankret.

Administrativt system for egu-vejledere

Egu-portalen er hovedsagligt egu-vejlederens administrative system.

Egu-portalen rummer elevers stamdata, uddannelsesplan og skoleydelse.

Portalen åbner desuden mulighed for, at vejledere kan arkivere egne notater og elevrelevante dokumenter. Det er muligt at udskrive diverse formularer og beviser fra portalen, for eksempel praktikaftale, ophævelse af praktikaftale, gennemførelsesbevis for praktikforløb, uddannelsesbevis for gennemført egu samt kompetencebevis for delvist gennemført egu.

Styring og udvikling

Egu-portalen vedligeholdes på baggrund af en prioritering af brugernes ønsker samt ministerielle behov, eksempelvis i forbindelse med en ny bekendtgørelse på området.

Nye funktionaliteter på baggrund af brugerønsker (evt. via supporten i Styrelsen for It og Læring) kan også implementeres.

Sidst opdateret: 11. maj 2017