Alle uddannelsesinstitutioner, som udbyder gymnasiale uddannelser, almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og Åben Uddannelse, kan vælge frit mellem studieadministrative løsninger på markedet til disse uddannelser. En studieadministrativ løsning understøtter skolernes daglige studieadministrative arbejde digitalt, herunder lovpligtige indberetninger til Undervisningsministeriet og eventuelle øvrige myndigheder.

Af forvaltningsmæssige årsager skal det sikres, at de markedsleverede studieadministrative systemer opfylder ministeriets system- og indberetningskrav. Opfyldelsen heraf dokumenteres ved en systemrevisionserklæring, som udarbejdes af en ekstern revisor baseret på krav formuleret i ministeriets systemrevisionsbekendtgørelse.

En række institutioner på ungdomsuddannelsesområdet har hidtil anvendt den statslige studieadministrative løsning EASY-A, men skal have skiftet til en markedsleveret løsning inden EASY-A lukkes ved udgangen af 2019.

Sidst opdateret: 8. februar 2019