Der er herunder to oversigter. En der indeholder de institutioner, hvor der er lavet en aftale med dato for overgang. Og en anden med institutioner, hvor der er valgt system, men ikke valgt en dato for overgang. Alle institutioner skal dog senest 1. juni 2019 både have valgt system samt indgået aftale med leverandør om dato for overgang.

For flere detaljer om institutionerne henvises til Institutionsregisteret.

 

Institutioner, der har valgt system og indgået aftale om dato for overgang

De nedenstående institutioner har aftalt dato for overgang.

Institution Kategori Dato Beskrivelse
Herningsholm Erhvervsskole
Overgang 16/5 Institutionen overgår med EUD-aktivitet til Ludus
IBC International Business College
Overgang 21/5 Institutionen overgår med AMU-aktivitet til Lectio
Aarhus Business College Overgang 21/5 Institutionen overgår med AMU-aktivitet til Lectio
Tech College Aalborg Overgang 28/6 Institutionen overgår med al aktivitet til Uddata+
Campus Vejle
Overgang 2/7 Institutionen overgår med GYM- og EUD-aktivitet til Ludus
Erhvervsskolen Nordsjælland
Overgang 2/7 Institutionen overgår med al aktivitet til Lectio
Frederikshavn Handelsskole
Overgang 2/7 Institutionen overgår med al aktivitet til Lectio
Knord Overgang 2/7 Institutionen overgår med AMU-aktivitet til Lectio
EUC Sjælland
Overgang 3/9 Institutionen overgår med al aktivitet til Uddata+
College360 Overgang 6/9 Institutionen overgår med al aktivitet til Uddata+
SOSU Fyn
Overgang 6/9 Institutionen overgår med al aktivitet til Uddata+
Asmildkloster Landbrugsskole Overgang 17/9 Institutionen overgår med al aktivitet til Uddata+
Dalum Landbrugsskole Overgang 17/9 Institutionen overgår med al aktivitet til Uddata+
Grindsted Landbrugsskole Overgang 17/9 Institutionen overgår med al aktivitet til Uddata+
Gråsten Landbrugsskole Overgang 17/9 Institutionen overgår med al aktivitet til Uddata+
Kjærgård Landbrugsskole
Overgang 17/9 Institutionen overgår med al aktivitet til Uddata+
Medieskolerne, Viborg Mediecenter
Overgang 17/9 Institutionen overgår med al aktivitet til Uddata+
Bygholm Landbrugsskole
Overgang 20/9 Institutionen overgår med al aktivitet til Uddata+
Nordjyllands Landbrugsskole
Overgang 20/9 Institutionen overgår med al aktivitet til Uddata+
DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Overgang 1/10 Institutionen overgår med al aktivitet til Uddata+
SOSU Nykøbing Falster Overgang 4/10 Institutionen overgår med al aktivitet til Uddata+
Diakonissestiftelsen Overgang 4/10 Institutionen overgår med al aktivitet til Uddata+
TEC, Technical Education Copenhagen
Overgang 4/10 Institutionen overgår med al aktivitet til Uddata+
EUC Lillebælt
Overgang 18/10 Institutionen overgår med al aktivitet til Uddata+

 

Institutioner, der har valgt system (pr. 12. april 2019)

De nedenstående institutioner har oplyst Styrelsen for It og Læring om deres valg af system(er). For at komme med på listen, så skriv til fritvalg@stil.dk og oplys, hvilket studieadministrativt system I har valgt at skifte til.

Institution Inst.nr. CVR-nr.  Fusion System(er) Status  Inf.møde Statusbeskrivelse
Agroskolen Hammerum 657303 66799158 Ja Ludus Under planlægning   Fusionerer med Herningsholm Erhvervsskole.
AMU Nordjylland 851420 10255384   Uddata+ Under planlægning Ja  
AMU Syd 621407 10085292   Uddata+ Under planlægning    
AMU Fyn 461420 37127655   Uddata+ Under planlægning Ja  
Asmildkloster Landbrugsskole 791300 14939539   Uddata+ Planlagt    
Business College Syd
537411 13629110   - - Ja  
Bygholm Landbrugsskole
615300 56004114   Uddata+ Planlagt    
Campus Bornholm 400408 38442813   Lectio Under planlægning   Delvist overgået.
Campus Vejle 631402 37129712   Ludus Planlagt Ja  
College360 280951 17611615   Uddata+ Under planlægning Ja  
Dalum Landbrugsskole
461301 53578217   Uddata+ Planlagt    
DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut 167403 65196816   Uddata+ Planlagt Ja  
DEKRA 153407 83685514   DIAS Under planlægning   Alle DEKRA-institutioner planlægger overgang til DIAS.
Den Jydske Haandværkerskole 709401 37709514   - -
Ja  
Diakonissestiftelsen 147415 62572019   Uddata+ Planlagt Ja  
Erhvervsskolen Nordsjælland
219411 25018982   Lectio Planlagt    
Erhvervsskolerne Aars
861403 10047242   - - Ja  
EUC Lillebælt
607405 68501113   Uddata+ Planlagt    
EUC Nordvest
787410 39301016   Studica Under planlægning    
EUC Nordvestsjælland
315412 10095794   Lectio og Ludus
Under planlægning    

EUC Sjælland

373401 22029037   Lectio og Uddata+ Under planlægning Ja  

Frederikshavn Handelsskole

813402

61841628

  Lectio Planlagt Ja  
Grindsted Landbrugsskole
565301 15739533   Uddata+ Planlagt    
Gråsten Landbrugsskole 513301 41073411   Uddata+ Planlagt Ja  
Haderslev Handelsskole 515402 54092415   Uddata+ Under planlægning Ja  
Handelsfagskolen 727401 49725957   Uddata+ Under planlægning    
Handelsgymnasiet Vestfyn 421401 10422485   Lectio Gennemført   Er overgået.
Hansenberg 621401 55960410   - - Ja  
Herningsholm Erhvervsskole (nuværende)
654701 17783092 Ja Ludus Under planlægning   Delvist overgået. Fusionerer med Agroskolen Hammerum.
Herningsholm Erhvervsskole (kommende) 281009 17783092 Ja Ludus Under planlægning   Systemfusion mellem Agroskolen Hammerum og Herningsholm Erhvervsskole.
Hotel- og Restaurantskolen
101403 11861571   Uddata+ Under planlægning Ja  
Håndværkerskolehjemmet i København 101571 58345628   Uddata+ Under planlægning    
IBC International Business College
621402 19954617
  Lectio Under planlægning   Delvist overgået.
Jordbrugets Uddannelsescenter Århus
751398 31714559   Uddata+ Under planlægning    
Kjærgård Landbrugsskole 557302 42082228   Uddata+ Planlagt    
Knord 173410 63504416   Lectio Planlagt   Delvist overgået.

Københavns Universitet

101582 29979812   Uddata+ Under planlægning    
Langkær Gymnasium 751077 29553793 Ja Ludus Under planlægning   Fusionerer med Aarhus Tech.
Learnmark Horsens
615402 66294110   Lectio og Uddata+
Under planlægning   Delvist overgået.
Medieskolerne, Viborg Mediecenter 791411 15870583   Uddata+ Under planlægning  
Niels Brock 101497 60798419   Ludus Under planlægning Ja  
Nordjyllands Landbrugsskole 831401 68724813   Uddata+ Planlagt Ja  
Randers Social- og Sundhedsskole 731409 29548145   Uddata+ Under planlægning    
Ribe Katedralskole 280991 29556296   Lectio Gennemført   Er overgået.
Roskilde Handelsskole
265403 19516172   - - Ja  
Roskilde Tekniske Skole 265416 44053128   Studica Under planlægning Ja  
Rybners 280560 45357716   Ludus Under planlægning Ja Delvist overgået.
SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse 745401 33359217   Lectio Under planlægning   Delvist overgået.
Skive College 280942 37273317   Lectio og Uddata+ Under planlægning Ja  
Social & SundhedsSkolen, Herning 657412 29550468   Uddata+ Under planlægning Ja  
Social- og Sundhedsskolen Syd
545406 29556482   Uddata+
Under planlægning  Ja
SOPU 280107 33284101 Ja Uddata+ Under planlægning   Fusionerer med SOSU C.
SOSU C 153408 29556490 Ja Uddata+ Under planlægning   Fusionerer med SOPU.
SOSU Esbjerg 561415 29554390   Uddata+ Under planlægning    
SOSU Fyn 461449 29575746   Uddata+ Planlagt Ja  
SOSU H 281074 33284101 Ja Uddata+ Under planlægning Ja Systemfusion mellem SOPU og SOSU C.
SOSU Nord 851452 29553165   Uddata+
Under planlægning Ja  
SOSU Nykøbing Falster
369409 29554269   Uddata+ Planlagt    
Svendborg Erhvervsskole og -Gymnasier
479413 25887336   Uddata+ Under planlægning Ja  
Syddansk Erhvervsskole 461452 35228616   Ludus Under planlægning   Delvist overgået.
TEC, Technical Education Copenhagen 147401 20578912   Uddata+
Planlagt Ja  
Tech College Aalborg 851401 46994051   Uddata+ Planlagt Ja  
Tønder Handelsskole 541402 19462315   Uddata+
Under planlægning Ja  
UCplus
151412 21620378   - -
Ja  
UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern 760401 16013307   Uddata+ Under planlægning    
Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 573401 29611610   Uddata+ Under planlægning    
VIA University College 791413 30773047   Uddata+ Under planlægning    
Viden Djurs 707403 10520509   Uddata+ Under planlægning Ja  
Aalborg Handelsskole 851402 19366316   Uddata+
Under planlægning    
Aarhus Business College
751402 48570658   Lectio Under planlægning   Delvist overgået.
Aarhus Tech (nuværende)

751401

39747510

Ja Ludus Under planlægning   Fusionerer med Langkær Gymnasium.
Aarhus Tech (kommende)

281075

39747510

Ja
Ludus Under planlægning   Systemfusion mellem Aarhus Tech og Langkær Gymnasium.

 

 

  Sidst opdateret: 12. april 2019