Alle uddannelsesinstitutioner, som udbyder gymnasiale uddannelser, almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og Åben Uddannelse, kan vælge frit mellem studieadministrative løsninger på markedet til disse uddannelser. En studieadministrativ løsning understøtter skolernes daglige studieadministrative arbejde digitalt, herunder lovpligtige indberetninger til Undervisningsministeriet og eventuelle øvrige myndigheder (Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

En række institutioner på ungdomsuddannelsesområdet anvender aktuelt den statslige studieadministrative løsning EASY-A, men skal have skiftet til en markedsleveret løsning inden EASY-A lukkes. Ministeriet åbnede for muligheden for at skifte i sommeren 2016, og en nedlukning af EASY-A var planlagt til sommeren 2018. På baggrund af henvendelse fra en række institutioner har ministeriet ændret lukningstidspunktet for EASY-A, så det rykkes til udgangen af 2019. Dette lukningstidspunkt gælder for administration af både ungdomsuddannelser og AMU-kurser.

Ministeriet er fortsat ansvarlig for en række nationale tjenester og fagsystemer, blandt andet i forbindelse med udmelding af uddannelsesmodellen, taxameterudbetaling, eksamensforvaltning og indberetning af data til statistikbrug. De nationale tjenester og systemer baserer sig i en række tilfælde på udveksling af data med de studieadministrative systemer. Af forvaltningsmæssige årsager skal det derfor sikres, at de markedsleverede studieadministrative systemer opfylder ministeriets system- og indberetningskrav. Opfyldelsen heraf dokumenteres ved en systemrevisionserklæring, som udarbejdes af en ekstern revisor baseret på krav formuleret i ministeriets systemrevisionsbekendtgørelse (læs mere herom på siderne om Systemrevision af studieadministrative systemer).

Sidst opdateret: 16. januar 2019