Gymnasier og VUC'er har i en årrække haft frit valg af studieadministrative systemer. Frem til sommeren 2018 gennemfører Styrelsen for It og Læring (STIL) et forløb, hvor det overordnede formål er at skabe rammerne for, at også erhvervsskolerne frit kan vælge studieadministrativt system og ikke længere skal anvende det centrale system EASY-A.

Fra sommeren 2016 har uddannelsesinstitutionerne på ungdomsuddannelsesområdet efter en bekendtgørelsesændring kunnet vælge at anvende andre systemer end EASY-A til studieadministration på EUD-området. Forudsætningen herfor er, at det valgte system lever op til ministeriets krav. Det er hensigten, at alle nuværende brugere af EASY-A fra sommeren 2018 er overgået til nye kommercielle systemer, hvorefter EASY-A kan udfases.

Til afløsning af EASY-A skal erhvervsskolerne således indkøbe nye studieadministrative systemer, som skal understøtte skolernes daglige studieadministrative arbejde, herunder lovpligtige indberetninger til ministeriet og enkelte andre myndigheder (Undervisnings- og Forskningsministeriet samt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Ministeriet vil fortsat være ansvarlig for en række nationale applikationer og fagsystemer, blandt i forbindelse med udmelding af uddannelsesmodellen, taxameterudbetaling, eksamensforvaltning og indberetning af data til statistikbrug. De nationale systemer baserer sig i en række tilfælde på udveksling af data med de studieadministrative systemer. Af forvaltningsmæssige årsager skal det derfor sikres, at de kommercielle studieadministrative systemer opfylder ministeriets system- og indberetningskrav. Sikringen heraf sker ved en systemrevision foretaget af en ekstern revisor baseret på krav formuleret af ministeriet i en bekendtgørelse (læs mere om revisionen på siderne om 'Systemrevision af studieadministrative systemer').

Sidst opdateret: 25. april 2017