Et af formålene med markedsgørelsen er at ensarte ungdomsuddannelsesområdet, så it-understøttelse og snitflader til ministeriets centrale systemer i videst muligt omfang kan genbruges på tværs af hele området. Det frie valg af studieadministrative løsninger til ungdomsuddannelsesområdet vil betyde, at lokale processer på institutionerne understøttes af kommercielle løsninger, mens nationale processer understøttes centralt af ministeriets løsninger.

Det er ligeledes et mål i videst muligt omfang at dele teknologi, datamodeller, standarder mv. med grundskoleområdet, så leverandører får lettere adgang til markedet på alle ministeriets uddannelsesområder.

For yderligere at understøtte ensartning indføres frem mod sommeren 2018 en integrationsplatform, der har som formål at ensarte snitfladerne mellem institutio-nernes systemer og ministeriets systemer. Integrationsplatformen vil gøre det enklere at indberette data til ministeriet.

Forventet systemlandskab, sommeren 2019

Ved siden af de studieadministrative løsninger anvender institutionerne en række andre it-systemer til understøttelse af blandt andet generel brugeradministration, Learning Management, digital læring, kommunikation og ledelsesinformation. De nye studieadministrative løsninger på markedet forventes at skulle integrere til disse systemer i det omfang, institutionerne ønsker det.

Sidst opdateret: 13. juni 2018