Et af formålene med markedsgørelsen er at ensarte ungdomsuddannelsesområdet, så it-understøttelse og snitflader til ministeriets centrale systemer i videst muligt omfang kan genbruges på tværs af hele ungdomsuddannelsesområdet. Det frie valg af studieadministrative løsninger til eud-området vil betyde, at lokale processer på skolerne understøttes af kommercielle løsninger, mens nationale processer understøttes centralt af ministeriets løsninger.

Det er ligeledes et mål i videst muligt omfang at dele teknologi, datamodeller, standarder mv. med grundskoleområdet, så leverandører får lettere adgang til markedet på alle ministeriets uddannelsesområder.

For yderligere at understøtte ensartning indføres gradvist en integrationsplatform, der har som formål at ensarte den snitflade, som skolernes systemer har til ministeriets systemer. Integrationsplatformen vil på sigt gøre det enklere at indberette data til ministeriet.

Til supplering af de centrale studieadministrative løsninger har de enkelte skoler i mange tilfælde indkøbt et udvalg af andre it-systemer til understøttelse af bl.a. generel brugeradministration, fraværsregistrering, LMS, kommunikation og ledelsesinformation. De nye studieadministrative løsninger på markedet vil sandsynligvis skulle integrere til disse systemer i det omfang, skolerne ønsker det.

Overordnet systemlandskab, sommeren 2018

Sidst opdateret: 25. april 2017