I forbindelse med markedsgørelsen af de studieadministrative systemer på eud-området har Styrelsen for It og Læring etableret en referencegruppe, som videreføres i 2017 med repræsentanter fra følgende lederforeninger:

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Danske Gymnasier
  • Danske Landbrugsskoler
  • Danske SOSU-skoler
  • Lederforeningen for VUC
  • Private Gymnasier og Studenterkurser

Gruppen mødes fire gange årligt hos STIL. Mødedatoerne i 2017 er følgende: Den 2. marts, den 7. juni, den 30. august og den 29. november.

Sidst opdateret: 13. juni 2018