I dag understøttes skolernes studieadministrative arbejde på EUD-området inkl. praktikadministration af flere centralt leverede løsninger. Disse løsninger leveres af STIL og vil alle i større eller mindre grad blive påvirket af overgangen til frit valg.

Nedenfor gennemgås de centrale løsninger og konsekvenserne for disse ved markedsgørelsen. Gennemgangen skal primært give et billede af, hvad de centrale løsninger aktuelt understøtter, og hvordan de centrale løsninger udfases eller ændres som konsekvens af markedsgørelsen.

EASY-A

Det centrale studieadministrative system EASY-A understøtter grundlæggende studieadministration på EUD-området. EASY-A understøtter ligeledes skolernes administration af AMU-kurser, administration af skolehjemophold mv.

EASY-A´s studieadministrative del udfases helt. Dog vil skolerne fortsat skulle benytte EASY-A´s faciliteter til administration af AMU-kurser i en periode indtil portalen Efteruddannelse.dk vil være uafhængig af EASY-A.

EASY-P 

EASY-P er et centralt system, der understøtter administration af elevernes praktikforløb. Administrationen omfatter blandt andet virksomhedsgodkendelser, indgåelse og ændring af uddannelsesaftaler, praktikpladssøgende elever, skolepraktik, svendeprøver og sagshåndtering inden for praktikområdet. De nye kommercielle studieadministrative løsninger skal indledningsvis indberette data til EASY-P.

Der arbejdes på en samlet plan for en kommende central understøttelse af praktikområdet. Når planen foreligger, vil konsekvenser for grænsefladerne mellem de nye studieadministrative systemer og ministeriets systemer blive meldt ud på stil.dk.

Elevplan

Elevplan er en central løsning, der overordnet set dækker tre funktionalitetsområder: studieadministration, materiale- og opgavestyring samt praktikunderstøttelse.

I forbindelse med markedsgørelsen sker der følgende ændringer:

  • Kravet til skolerne om brug af Elevplans studieadministrative del er ophævet sammen med ophævelsen af kravet om skolernes brug af EASY-A. Elevplans studieadministrative del udfases i sommeren 2018 sammen med EASY-A.
  • Materiale- og opgavestyringsdelen af Elevplan er i dag et tilbud til skolerne, og dette tilbud vil fortsætte til sommeren 2018, hvorefter denne del udfases.
  • Skoler, som vælger et andet studieadministrativt system end EASY-A, kan ikke bruge Elevplans studieadministrative del eller materiale- og opgavestyringsdelen.
  • Elevplans praktikunderstøttelse vil fortsat være en tjeneste udbudt af ministeriet, og de nye studiesystemer skal derfor indberette praktikrelaterede data til Elevplan. Lige som EASY-P (se ovenfor) indgår praktikdelen af Elevplan som element i den samlede plan for den kommende centrale understøttelse af praktikområdet.

Læs mere via linket Elevplan i fremtiden (pdf).

Sidst opdateret: 25. april 2017