Som led i ministeriets opfølgning på markedsgørelsen af de studieadministrative systemer, følger Styrelsen for It og Læring op på erhvervsskolernes implementering af nye studieadministrative systemer ved kvartårlige spørgeskemaundersøgelser i 2018 og 2019. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne vil løbende blive gjort tilgængelige her. Du kan tilgå besvarelserne i et dashboard, hvor du selv har mulighed for at vælge fx hvilke uddannelsesområder eller uddannelsesinstitutioner, du vil se besvarelser for.

Antal uddannelsesinstitutioner fordelt efter status på udfasning og uddannelsesområde

Resultater

Se resultater fra den kvartårlige spørgeskemaundersøgelse om udfasning af EASY-A.

Sidst opdateret: 5. november 2018