Nedenstående diagram viser det forventede forløb for markedsgørelsen frem til sensommeren 2018.

Forventet forløb for markedsgørelsen

Med ændringen af systemrevisionsbekendtgørelsen den 1. juli 2016 er det ikke længere obligatorisk for erhvervsskolerne at anvende EASY-A til studieadministration på EUD-området. I stedet har skolerne fra sommeren 2016 kunnet vælge at anvende kommercielle systemer på markedet, forudsat at de opfylder ministeriets system- og indberetningskrav i forhold til EUD-uddannelserne. Sikring heraf sker ved en systemrevision foretaget af en ekstern revisor baseret på kravene i systemrevisionsbekendtgørelsen.

Fra starten af 2016 har ministeriet været i dialog om markedsgørelsen og dens muligheder med bl.a. leverandører, skolelederforeninger og institutioner og har herunder tilbudt leverandører og skoler at deltage i pilotforsøg på området. Dialogen med leverandørerne er i efteråret 2016 blevet intensiveret, så der nu er indledt en tæt dialog med et antal leverandører, som har tilkendegivet interesse for at understøtte studieadministration af EUD-området.

Dialogen omfatter også den tekniske etablering af nye punkt til punkt-integrationer mellem de centrale systemer og de studieadministrative systemer på markedet. Sideløbende hermed er der etableret en ny integrationsplatform, som skal sikre, at systemerne på markedet fremover får en ensartet og transparent indgang til de centrale systemer. De centrale systemer vil blive indfaset trinvist på platformen fra foråret 2017 frem til sommeren 2018, hvor alle centrale systemer vil anvende integrationsplatformen.

Sidst opdateret: 25. april 2017