Nedenstående diagram viser det forventede forløb for markedsgørelsen frem til sommeren 2019.

Forventet forløb for markedsgørelsen

Fra sommeren 2016 har institutionerne kunnet vælge at anvende kommercielle systemer på markedet til administration af erhvervsuddannelser (eud) under forudsætning af, at systemerne opfylder ministeriets system- og indberetningskrav i forhold til disse uddannelser. Sikring heraf sker ved en systemrevision foretaget af en ekstern revisor baseret på kravene i systemrevisionsbekendtgørelsen.

Dialogen med leverandører og institutioner om markedsgørelsen og dens muligheder er blevet intensiveret i 2017, og et antal leverandører har tilkendegivet interesse for at understøtte studieadministration af eud-området. I maj 2017 forelå den første systemrevisionserklæring uden forbehold for et studieadministrativt system omfattende eud-området (Lectio), og flere institutioner er efterfølgende gået i gang med at tage systemet i brug til eud-administration. Institutionernes mulighed for at bruge EASY-til studieadministration ophører i sommeren 2019.

Fra sommeren 2018 vil markedsgørelsen også omfatte muligheden for at anvende kommercielle systemer til administration af AMU-kurser. Det vil ske via etablering af en række grænseflader mellem EfterUddannelse.dk og de studieadministrative systemer, som fra foråret 2018 vil være tilgængelige for leverandører og institutioner i forbindelse med pilot- og testforløb. Også for AMU-området ophører muligheden for at bruge EASY-A i sommeren 2019.

Endelig omfatter markedsgørelsen også ibrugtagningen af en ny integrationsplatform på ungdomsuddannelsesområdet, IP-Ung. Platformen skal sikre, at systemerne på markedet fremover får en ensartet og transparent indgang til STIL’s centrale systemer. De centrale systemer indfases trinvist på platformen fra sommeren 2017 til sommeren 2018.

Sidst opdateret: 13. juni 2018