Ifølge bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser (BEK nr 1119 af 21/09/2015), gældende til og med den 30. juni 2016, og bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl. (BEK nr 790 af 23/06/2016), gældende fra og med den 1. juli 2016, kan institutioner kun anvende et studieadministrativt it-system til administration af uddannelser omfattet af bekendtgørelsen, hvis systemet er omfattet af en systemrevisionserklæring uden forbehold.

Styrelsen for It og Læring har modtaget systemrevisionserklæringer uden forbehold for nedenstående studieadministrative it-systemer.

LUDUS Suite fra CSC Scandihealth A/S

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

  • Gymnasiale uddannelser
  • Almene voksenuddannelser

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 1. april 2016.

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos CSC Scandihealth A/S ved henvendelse pr. e-mail til program manager Vivi Nordestgaard Rasmussen, vrasmussen@csc.com.

Lectio fra MaCom A/S

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

  • Gymnasiale uddannelser
  • Almene voksenuddannelser
  • Erhvervsuddannelser

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 11. maj 2017.

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos MaCom A/S ved henvendelse pr. e-mail til Lectio-supporten, LectioSupport@macom.dk.

UDDATA+ fra UDDATA

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

  • Erhvervsgymnasiale uddannelser (HHX og HTX)

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 2. februar 2017.

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos UDDATA ved henvendelse pr. e-mail til direktør Kenneth Seerup Jørgensen, kese@uddata.dk.

Sidst opdateret: 18. maj 2017