Ifølge bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl. (BEK nr 790 af 23/06/2016), gældende til og med den 30. juni 2017, bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. (BEK nr 622 af 01/06/2017), gældende til og med den 30. juni 2018, bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. (BEK nr 600 af 30/05/2018), gældende til og med den 31. december 2018, samt bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. (BEK nr 1381 af 28/11/2018), gældende fra og med den 1. januar 2019, kan institutioner kun anvende et studieadministrativt it-system til administration af uddannelser omfattet af bekendtgørelsen, hvis systemet er omfattet af en systemrevisionserklæring uden forbehold.

Styrelsen for It og Læring har modtaget systemrevisionserklæringer uden forbehold for nedenstående studieadministrative it-systemer.

LUDUS Suite fra DXC Technology

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

 • Gymnasiale uddannelser
 • Almene voksenuddannelser
 • Erhvervsuddannelser
 • Arbejdsmarkedsuddannelser

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 28. december 2018.

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos DXC Technology ved henvendelse pr. e-mail til senior program manager Vivi Nordestgaard, vrasmussen@dxc.com.

Lectio fra MaCom A/S

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

 • Gymnasiale uddannelser
 • Almene voksenuddannelser
 • Erhvervsuddannelser
 • Arbejdsmarkedsuddannelser

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 18. januar 2019.

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos MaCom A/S ved henvendelse pr. e-mail til Lectio-supporten, LectioSupport@macom.dk.

UDDATA+ fra UDDATA / IST

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

 • Erhvervsgymnasiale uddannelser (HHX og HTX)

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 2. februar 2017.

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos IST ved henvendelse pr. e-mail til markedschef Kenneth Seerup Jørgensen, kenneth.seerup@ist.com.

Styrelsen for It og Læring har efter en henvendelse fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier den 1. februar 2019 godkendt, at § 6, stk. 1, i systemrevisionsbekendtgørelsen fraviges, således at de uddannelsesinstitutioner, som pr. 2. februar 2019 anvender UDDATA+ til administration af erhvervsgymnasiale uddannelser, kan fortsætte hermed i perioden frem til den 1. juni 2019. På dette tidspunkt forventes der at foreligge en ny systemrevisionserklæring for UDDATA+ også omfattende gymnasiale uddannelser. Dispensationen gives på følgende betingelser:

 • Institutionerne skal senest den 1. juni 2019 anvende en leverandør, hvis system er omfattet af en systemrevisionserklæring uden forbehold for de omfattede uddannelsesområder.
 • Dispensationen gives til lederforeningerne på vegne af deres medlemsinstitutioner, så hver enkelt institution ikke skal anmode særskilt om dispensation.

Se Styrelsen for It og Lærings brev pr. 7. februar 2019 til lederforeningerne på ungdomsuddannelsesområdet vedrørende dispensationen (pdf).

Sidst opdateret: 13. februar 2019