Systemrevisionens kontrolmål og kontroller tager udgangspunkt i gældende regelgrundlag. Ved tvivl om forståelse af et givet kontrolmål er det altid fortolkningen af regelgrundlaget, der skal lægges til grund.

Nedenfor findes links til oplysninger om gældende regelgrundlag på uvm.dk.

Sidst opdateret: 19. juli 2018