Systemrevisionens kontrolmål tager udgangspunkt i nedenstående regelgrundlag. Love og bekendtgørelser findes på www.retsinformation.dk. Vejledninger til uddannelsesbekendtgørelser og tilskudsinstrukser findes på www.uvm.dk.

Ved tvivl om forståelse af et givet kontrolmål er det altid fortolkningen af regelgrundlaget, der skal lægges til grund.

Sidst opdateret: 11. juni 2017