Systemrevisionsbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2016 og omfatter almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Følgende link henviser til bekendtgørelsen på retsinformation.dk:

Omfattede uddannelser og aktiviteter

Bekendtgørelsen omfatter følgende uddannelser og aktiviteter:

 • Almen voksenuddannelse
 • Forberedende voksenundervisning
 • Ordblindeundervisning for voksne
 • De gymnasiale uddannelser
 • Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser
 • Erhvervsuddannelser, herunder skolepraktik
 • Andre erhvervsrettede ungdomsuddannelser m.v.
 • Kombineret ungdomsuddannelse
 • Introkurser og brobygning til ungdomsuddannelser
 • Åben uddannelse, enkeltfag som led i ungdomsuddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
 • Kostafdelinger.
Sidst opdateret: 5. juni 2017