Der findes megen viden og megen forskning inden for pædagogisk it, og et nyt forskernetværk skal bidrage til, at denne viden bliver mere synlig og bruges i praksis i dagtilbud, grundskole og ungdoms- og voksenuddannelser.

Netværket har til formål at øge videndelingen mellem forskere, praktikere og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Forskernetværket mødes første gang mandag den 1. februar. Her skal forskerne tage udgangspunkt i den netop udkomne ”Analyse af videnspredning med fokus på spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens praksis”. Analysen viser, at der ikke sker særlig meget videndeling mellem forskerne og dem, der skal bruge deres viden i praksis, og derfor inviterer Styrelsen for It og Læring forskerne til blandt andet at drøfte, hvordan denne udfordring kan løses.

Det er Styrelsen for It og Læring, der har samlet forskerne i netværket.