eVejledning har siden 2011 tilbudt personlig, institutionsuafhængig og anonym vejledning om uddannelse og job til alle, der har brug for det.

Fra første juli udvider eVejledning sine tilbud på voksenuddannelsesområdet. Fremover bliver eVejledning hovedindgangen for både voksne og virksomheder, der søger vejledning om efter- og videreuddannelse. Tidligere har de kunne henvende sig til VEU-centrene, der som en del af trepartsaftalen lukker ved udgangen af 2018.

eVejlednings tilbud

Voksne uddannelsessøgende og virksomheder kan kontakte eVejledning vedrørende:

  • hjælp til få overblik over uddannelsessystemet, så relevante uddannelsesmuligheder afdækkes i forhold til den voksnes baggrund.
  • vejledning i, hvordan man kommer i gang med kurser eller uddannelse.
  • information om, hvordan uddannelsessøgende kan bygge videre på den uddannelse, viden og erfaringer, de allerede har, ved at få lavet en realkompetencevurdering.
  • vejledning i økonomi og støttemuligheder under uddannelse
  • hjælp til virksomheder, der søger vejledning og information om efter- og vide-reuddannelse af deres medarbejdere.
  • webinars for medarbejdere i jobcentre, fagforeninger og A-kasser hvor blandt andet værktøjer og indhold på UddannelsesGuiden præsenteres.

Vejledningen er personlig og anonym, så det er ikke muligt at gå ind i enkeltafgørelser og aktuel sagsbehandling.  

Trepartsaftale III, oktober 2017

Som en del af trepartsaftalen fra oktober 2017 blev det besluttet at etablere et samlet og institutionsuafhængigt vejledningstilbud, hvor voksne uddannelsessøgende og virksomheder kan henvende sig for at få overblik og information om relevante VEU-tilbud. 

Trepartsaftale: Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse

eVejledning

eVejledning er Styrelsen for It og Lærings landsdækkende og uafhængige tilbud om uddannelsesvejledning til alle.

Vejledningen foregår via telefon, chat eller mail. Det er muligt at kontakte eVejledning alle ugens dage - både dag, aften og weekend. 

Hos eVejledning er der ansat erfarne vejledere med en vejlederuddannelse. De er eksperter i at navigere i de mange muligheder, der findes inden for det samlende uddannelsessystem i Danmark.

eVejlederne kan svare på spørgsmål om alle former for offentligt anerkendte kur-sus- og uddannelsestilbud. Det gælder både inden for efteruddannelse, videreud-dannelse og det ordinære uddannelsessystem.

eVejledning har allerede stor erfaring med at vejlede voksne, men med trepartsaftale III bliver eVejledning nu hovedindgangen for de voksne og som noget nyt også for virksomhederne.

Vejlederne kan også hjælpe med at henvise videre til den relevante uddannelsesinstitution, fagforening eller jobcenter.