Netværket havde besøg af den engelske professor Grainne Conole, som bød ind med sin forskning og viden om læringsdesign. Hun pointerede, at learning design er en ”messy” affære, som er fleksibel, men har brug for struktur og metoder. 

VIAs egen Mikkel Hjort kom ind på arbejdet med Makerspace, og hvordan elever derigennem får kompetence og dannelse til at håndtere teknologi i fremtiden. En fremtid hvor udfordringen kan være selve frigørelsen som individ i en verden af konstant data. Oplægget blev rundet af i VIAs makerspace, som er en af de lærestuderendes praktiske indgange til at forstå teknologi.

Dagens sidste oplæg var med Annette Dalsgaard fra UC Lillebælt, der delte sin forskning i MOOCs og deres udvikling inden for blandt andet rolle, økonomi og effekt. Vi fik også et kig ind i Annettes egen internationale MOOC for jordmødre, der er drevet på gratis teknologier. Ideen var at bygge et læringsdesign, og det har taget tid. Til gengæld er der stor værdi i, at mange møder hinanden og udveksler viden på tværs af kultur.

STIL afsluttede med at annoncere næste forskernetværksmøde, som finder sted på Danmarks Læringsfestival, hvor netværket blandt andet skal have en dialog med Mitchel Resnick fra MIT.