Med trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration fra marts 2016 kom der øget fokus på brugen af AMU i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere, ikke mindst i forbindelse med den nye integrationsgrunduddannelse (IGU).

Følgelig har der været behov for at kunne lokalisere, hvor og hvornår der finder et udbud af AMU-kurser sted, som er særligt tilrettelagt til denne målgruppe. Derfor er der nu på EfterUddannelse.dk, hvor alle udbudte AMU-kurser bliver annonceret, kommet to nye søgekriterier.

Med de to nye søgekriterier er det muligt at fremsøge kurser, der gennemføres på fremmedsprog og uddannelsesforløb, der er særligt tilrettelagt for tosprogede. De to nye søgekriterier letter udfordringen med at få overblik over mulige uddannelsestilbud i AMU-regi for tosprogede med begrænsede danskkundskaber. 

Du kan læse mere om de to nye søgekriterier på Styrelsen for IT og Lærings infoside for virksomheder og kursister.