Styrelsen for It og Læring har lanceret en ny portal www.voksenuddannelse.dk. Portalen erstatter VEU-centrenes hjemmeside, der lukker ved udgangen af 2018 og skal gøre det lettere for voksne og virksomheder at navigere i de forskellige offentlige uddannelsestilbud til voksne fx AMU-kurser.

Portalens søgefunktion gør det derfor muligt at søge i hele udbuddet af AMU-kurser. AMU-søgefunktionen er en videreudvikling af det kursuskatalog, der har ligget på veu-center.dk. 

Alle funktioner fra kursuskataloget bliver videreført på voksenuddannelse.dk, blandt andet muligheden for at gemme og dele kurser. Det er også muligt at filtrere og afgrænse sin søgning.  Man kan fx få vist alle AMU-kurser i lokalområdet, der kan tages som 6 ugers jobrettet uddannelse. 

Portalen indeholder også en mini-guide, der kan hjælpe brugerne med at finde de mest relevante typer af uddannelsestilbud. I guiden besvarer brugerne fire spørgsmål om deres baggrund og får vist de typer af uddannelsestilbud, som de har adgang til. Der er også link til, hvor de kan finde mere information, få hjælp og vejledning.

Portalen lanceres som led i Trepart III om styrket og fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. På www.voksenuddannelse.dk er de relevante uddannelsestilbud og støtteordninger for voksne beskrevet.