Ordblindetesten anvendes på tværs af landets uddannelser – fra 3. klasse i grundskolen til ungdoms- og videregående uddannelser - til at identificere ordblinde elever og studerende. Testen bidrager til at sikre, at kommuner og uddannelsesinstitutioner kan tilbyde ordblindeværktøjer til de elever og studerende, som har behov for dette.

Selve Ordblindetesten er en applikation, hvor brugere og testvejledere kan logge ind og henholdsvis gennemføre og administrere ordblindetest.

Styring og udvikling

Styrelsen for It og Læring og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samarbejder om styring og udvikling af Ordblindetesten.

Styrelsen for It og Læring varetager leverandørstyring, drift, statistik og support af UNI•Login, mens Styrelsen for Undervisning og Kvalitet varetager projektledelse og support i forhold til testens faglige indhold.

Sidst opdateret: 19. maj 2017