Alle elever, forældre, lærere og skoleledere skal have en samlet digital adgang til lokale it-systemer. Det er formålet med Brugerportalinitiativet.

Initiativet betyder, at elever kan arbejde digitalt med deres faglige aktiviteter, at de har mulighed for at kommunikere med deres lærere og endelig, at de kan dele materiale med gruppekammerater. Eleverne har adgang til læringsforløb, mål og opgaver.

Forældre kan få overblik over deres barns skoledag, de kan støtte barnet i læringsprocesserne og følge barnets faglige og trivselsmæssige udvikling.

Lærere kan digitalt arbejde med at tilrettelægge, gennemføre og følge op på læringsforløb med udgangspunkt i Fælles Mål, de kan videndele med deres kollegaer og kommunikere med elever og forældre om faglig progression og trivsel.

Baggrund for brugerportalen

Baggrunden for etablering af den fælles brugerportal er en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi i 2015.

Aftalen omfatter en fælles digital udviklingsplan for folkeskolen. Planen indeholder dels en ny fælles infrastruktur, og dels den enkelte kommunes anskaffelse af digitale løsninger, der kan understøtte kommunikation og samarbejde mellem skolen og forældrene samt læring og trivsel i folkeskolen. Alle landets kommuner har tilsluttet sig aftalen, og nogle kommuner har allerede digitale løsninger, som indfrier nogle af målene med initiativet.

To platforme om læring og samarbejde

Den fælles it-infrastruktur og de fællesoffentlige standarder skal sikre nem og sikker adgang til skolens digitale løsninger, udveksling af data mellem it-systemer og sikre god konkurrence på it-markedet for it-løsninger til folkeskolen.

  • Kommunerne får med Brugerportalinitiativet både en læringsplatform og en samarbejdsplatform. Læringsplatformen understøtter elevens læring. Platformen sikrer, at elever, forældre og pædagogisk personale får adgang til elevplan, elevportfolio, digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, som eleverne arbejder med. Elever og pædagogisk personale kan også se, planlægge, gemme og dele læringsforløb ud fra Fælles Mål og individuelle læringsmål.
  • Samarbejdsplatformen sikrer god kommunikation mellem lærere, forældre og elever via mail, chat og fildeling.

Realisering af projektet

KL står for programledelsen i forbindelse med initiativet, mens KOMBIT har fået til opgave at kravspecificere og indkøbe denne del af initiativet.

En central del af Brugerportalinitiativet er den fællesoffentlige infrastruktur, der understøtter nem og sikker adgang til skolens digitale løsninger, udveksling af data mellem it-systemer samt god konkurrence på it-markedet for it-løsninger til folkeskolen.

Den fællesoffentlige infrastruktur etableres i tæt samarbejde mellem staten og KL, som også i fællesskab udvikler de offentlige datastandarder. Det er Styrelsen for It og Læring, der udvikler og driver den fællesoffentlige infrastruktur.

Styring

Styregruppe:

  • Aino Olsen, STIL
  • Klaus Østergaard Jensen, STIL
  • Ralf Klitgaard, KL
  • Kit Rosen, KL

Her møder skolerne den nye infrastruktur

De dele af den fællesoffentlige infrastruktur, som den enkelte skole kommer tættest på, er en udvidelse af UNI•Login-funktionen samt en integrationsplatform der muliggør anvendelse af data fra Undervisningsministeriets nationale services i de kommunale læringsplatforme og den kommende samarbejdsplatform.

Grafik der forklarer integrationsplatformen

Sidst opdateret: 15. januar 2018