Læringsfestivalen præsenterer det nyeste og det bedste i undervisningsverdenen, den nyeste viden, visionære ideer, politiske initiativer samt praktiske og gennemprøvede forløb, der kan tages med hjem.

Læringsfestivalen indeholder, foruden den gratis udstilling, en betalt konference for interesserede. Der er tale om Danmarks største årlige begivenhed inden for it, læremidler og læring med mere end 8.000 deltagere.

Læringsfestivalen 2017

I 2017 var konferencens røde tråd ”fremtidens kompetencer” – læs det temaopdelte program på festivalens hjemmeside. Udstillingen inspirerede med spændende og innovative produkter. Det var også på Danmarks Læringsfestival, at årets Undervisningsmiddelpris blev uddelt.

Undervisningsministeriet deltog med en stand, hvor de besøgende kunne gå i dialog med de ansvarlige medarbejdere og læringskonsulenter om reformer, eTwinning, dataunderstøttet undervisning, ledelse og meget mere.

Styrelsen for It og Læring arrangerede konceptet C.R.A.F.T’s DM i Digitale Skills 2017 for 6., 7. og 8. klasse, hvor elever konkurrerede live i det 21. århundredes kompetencer. Elever og lærere har været i gang med deres projekter før Læringsfestivalen – på dagen fik de besøgende hørt hvordan de har bygget deres forløb op og arbejdet med 21st Century Learning Skills.

Udstillingen viste også de pædagogiske projekter fra ”på sporet af den gode udvikling”.

På konferencen var der oplæg om den nyeste forskning, om digital didaktik, digital dannelse og aktuelle praksiserfaringer, og konferencedeltagerne kunne vælge mellem de målrettede spor om dagtilbud, grundskole, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, voksenuddannelse og ledelse. Konferencen præsenterede desuden perspektiverende sessioner på tværs af uddannelsesområdet.

Læringsfestivalen 2018

Vi er begyndt at planlægge næste års mange aktiviteter. Allerede nu kan vi love jer en spændende konference og Danmarks bredeste udstilling inden for læremidler! Den næste Læringsfestival bliver afholdt i Bella Center d. 6.-7. marts 2018. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og få årets indspark af ny viden om teknologi og læring.

Styring og udvikling

Læringsfestivalen udvikles løbende på input fra interne og eksterne evalueringer, forslag fra forlagenes brancheforeninger, konferencens rådgivergruppe samt styregruppens ønsker.

Arrangør af Danmarks Læringsfestival er Styrelsen for It og Læring og CFU Danmark ved UC Copenhagen. Samarbejdet har en styregruppe fra begge parter, der udarbejder vision og mål for Læringsfestivalen.

Hvert år sammensættes en rådgivergruppe til en workshop i Juni. De er med til at byde ind med aktuelle emner til konferencen. Rådgivergruppens medlemmer udvælges hvert år på tværs af geografi, institutionstype og forskning/resultater hvert år. Typisk fungerer medlemmer af gruppen som sessionsledere til selve arrangementet.

CFU Danmark fører en tæt dialog med forlagene om udformningen af udstillingen.

Sidst opdateret: 9. maj 2017