Indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen var del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015, hvor der blev afsat 500 mio. kr. til at øge anvendelsen af it i folkeskolen. Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er indsatsen forlænget frem til udgangen af 2017.

Formålet med indsatsen er at styrke anvendelsen af it i folkeskolen, og at bidrage til udvikling af markedet for digitale læremidler. Det sker blandt andet via medfinansiering af kommunernes indkøb af digitale læremidler og tilskud til udvikling af nye med et betydeligt innovativt element og et stærkt læringsmæssigt perspektiv.

Indsatsen skal bidrage til at styrke den pædagogiske og didaktiske anvendelse af it i undervisningen. Det sker gennem en række udviklingsprojekter for skoler og kommuner, der handler om implementering af it i folkeskolen, styrket videndeling, praksisnær kompetenceudvikling af it og digitale læringsformer, og endelig gennemførelse af en række forsøgs- og forskningsprojekter og vidensdeling af erfaringer.

Det indgår også i indsatsen for it i folkeskolen, at der skal være adgang til velfungerende it, så eleverne kan bruge digitale læremidler i undervisningen. Kommunerne har ansvaret for at sikre alle elevers adgang til den nødvendige it-infrastruktur. Det drejer sig både om stabile og sikre trådløse netværk med tilstrækkelig kapacitet samt om computere eller andre digitale enheder.

Læs mere om de enkelte projekter på uvm.dk (It i folkeskolen)

Styring

Midlerne i indsatsen udmøntes af undervisningsministeren efter indstilling fra en fællesoffentlig styregruppe med deltagelse af Undervisningsministeriet (formand), Digitaliseringsstyrelsen og KL.

Styregruppen for it i folkeskolen består af:

  • Vicedirektør Jakob Harder (Styrelsen for It og Læring/Undervisningsministeriet (Formand))
  • Kontorchef Trine Elmelund Christensen (Grundskolekontoret, Undervisningsministeriet)
  • Vicedirektør Marianne Sørensen (Digitaliseringsstyrelsen)
  • Afdelingschef Ralf Klitgaard Jensen (Digitalisering, KL)
  • Kontorchef Peter Pannula Toft (Børn og Folkeskole, KL)
  • Direktør for Børn og Unge i Vejle Kommune Claus Svold (KL).
Sidst opdateret: 21. marts 2018