Målene med handlingsplan for digital læring er at udvikle Danmarks styrkeposition i forhold til anvendelse af it i undervisningen og styrke danske børn, unge og voksnes digitale kompetencer på alle uddannelsesniveauer.

Undervisningsminister Merete Riisager har nedsat en rådgivningsgruppe for digital læring, som skal rådgive ministeren om indhold i og implementering af handlingsplan for digital læring på alle uddannelsesområder.

Styring

Indsatsen er forankret i Styrelsen for It og Læring, som også sekretariatsbetjener rådgivningsgruppen for digital læring.

Sidst opdateret: 29. august 2017