Jesper Stæhr Mikkelsen

Jesper er chef i Center for Digital Uddannelse og Administration og har personaleansvar for 20 medarbejdere. Han arbejder hver dag med at sikre, at alle medarbejdere i centeret har de nødvendige mål og rammer for at indfri STIL's ambitioner om at styrke undervisningssektoren med brug af it.

”Min opgave som leder er at skabe klarhed om mål og prioriteter og få skabt motivation. Jeg arbejder for at skabe de bedste rammer for mine medarbejdere, så de kan præstere bedst muligt ved at bringe deres faglighed og kompetencer i spil – uanset om de skal udvikle noget nyt eller sørge for drift af eksisterende systemer”.

Udover sit fokus på medarbejderne i centeret og styrelsens mål har Jesper et stort fokus på omverdenen. Derfor er han også opmærksom på, hvordan STIL kan lære af andre, og hvad andre kan lære af STIL.

”Det tværoffentlige samarbejde er utrolig spændende. Der er megen viden, vi kan lære af, og der er meget mere vi kan nå, hvis vi arbejder sammen på tværs”.

Jesper indgår i den samlede chefgruppe i STIL, som tæller 16 personer, hvis man tæller direktør og vicedirektører med. Men det er ikke kun ledelse, som motiverer Jesper. Det at arbejde med digitalisering er også en stor motivationsfaktor i det daglige.

”Digitalisering åbner hele tiden nye muligheder, og det er en afgørende forandringsfaktor i vores samfund og hos os i ministeriet for gennemførelse af de store uddannelsesreformer. Det er kernen i det, STIL arbejder med, og det er det, som gør det så spændende at arbejde her”.

Sidst opdateret: 4. april 2018