Lise Lagoni

Lise er tovholder for STIL's kontakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning, og så yder hun supervision til kollegerne i kontoret, som en del af den løbende sikring af kvaliteten i e-vejledningen.

”Det er meget meningsfuldt for mig at hjælpe den enkelte borger med at vælge en uddannelse, som passer. Vi bidrager til, at de kan træffe et kvalificeret valg af uddannelse.”

Kontor for Digital Vejledning i STIL vejleder årligt cirka 100.000 borgere i forbindelse med valg af uddannelse, og uddannelsesguiden.dk, der fortæller om uddannelses-muligheder, er en af STIL's mest besøgte portaler.

”Det er motiverende at arbejde med noget, som bliver efterspurgt. Hovedparten af de vejledningssøgende henvender sig, fordi de er motiverede for at tage en uddannelse.”

Lise nyder at være med til at udvikle både sig selv og kollegerne gennem supervision og planlægning af kompetenceudvikling i STIL. Fagligheden er i højsædet, og det giver plads til refleksion i arbejdslivet. Udover muligheden for at påvirke arbejdet og den korte vej fra idé til handling sætter Lise samarbejdet med kollegerne højt.

”Alene kan jeg gøre noget, men sammen med andre kan jeg gøre rigtig meget. Så det at være ansat i en styrelse, hvor folk har helt forskellige baggrunde er mega inspirerende, fordi det løfter det samlede faglige niveau.”

Sidst opdateret: 4. april 2018