Kontor for Digitalisering

Kontorchef Kristian Ørnsholt

Kontorchef Kristian Ørnsholt

Kontorets hovedopgaver
 • Koordinering af styrelsens bidrag til de større politiske initiativer
 • Indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen, hvor der er afsat 500 mio. kr. frem mod 2017
 • Står i spidsen for ministeriets deltagelse i den nuværende og kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Kontor for Økonomi og Administration

Kontorchef Jesper Nielsen

Jesper Nielsen

Kontorets hovedopgaver
 • Styrelsens økonomi
 • HR og jura
 • Tværgående støttefunktioner.

Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse

Kontorchef Anders Rokkjær
Kontorets hovedopgaver
 • Fastlægge ensartede retningslinjer for sikkerhed i koncernens it-systemer samt opretholde procedurer og beredskabsplaner for beskyttelse af data
 • Understøtte produkt- og dataansvarliges brug af løsninger og være indgang for og håndtere henvendelser fra eksterne vedr. anvendelse af data i STIL's systemer og datasamlinger
 • Varetage de juridiske aspekter i forbindelse med it-sikkerhed og databeskyttelse og relationen til Datatilsynet.

Center for Data og Analyse

Kontorchef Jesper Lund og Elsebeth Hauge

Jesper Lund

Kontorchef Elsebeth Hauge

Kontorets hovedopgaver
 • Indsamling, kvalitetssikring og bearbejdning af data på uddannelsesområdet, herunder udarbejdelse af analyser og modelberegninger på uddannelsesdata fx fra det nationale testsystem
 • Udvikling, drift og vedligehold af Datavarehuset
 • Videreudvikle rammerne for brug af data til at understøtte elevernes læring og progression.

Center for Digital Uddannelses­administration

Kontorchef Signe Rønn Sørensen

Kontorchef Signe Rønn Sørensen

Kontorets hovedopgaver
 • Koordinering, udvikling og vedligeholdelse af institutions- og borgervendte it-systemer vedr. digitale test og prøver, praktik, efteruddannelse m.v. samt ministeriets interne administrations- og kontorrettede it-systemer
 • Sikring af åben og standardiseret adgang for sektoren og sektorens leverandører til dataudveksling med ministeriets it-løsninger og indbyrdes mellem leverandørerne, herunder udfasning af EASY.

Center for Digitale Overgange og It styring

Kontorchef Klaus Østergaard Jensen og Anne-Marie Pedersen

Kontorchef Klaus Østergaard Jensen

Anne-Marie Pedersen

Kontorets hovedopgaver
 • Understøtte en god og sammenhængende brugeroplevelse i forbindelse med valg af uddannelse og  overgange i uddannelsessystemet
 • Tilvejebringe data om den enkelte elevs resultater i forbindelse med gennemførte uddannelser
 • Sikre at elever og tjenesteudbydere kan anvende digitale identiteter i undervisningssektoren afstemt i forhold til sektorens særlige behov
 • Ansvar for Styrelsen for It og Lærings metoder til produkt- og projektstyring, samt it-udvikling.

Kontor for Pædagogisk It

Kontorchef Finn Togo

Finn Togo

Kontorets hovedopgaver
 • Viden- og kompetencecenter for læreprocesser, som ved hjælp af pædagogisk it-anvendelse udvikler læring der møder fremtidens kompetencebehov
 • Udformer standarder for pædagogisk anvendelse af teknologi til udvikling og understøttelse af læring
 • • Danmarks Læringsfestival og eTwinning.

Kontor for It-drift

Kontorchef Sine Søgaard Jeppesen

 Sine Søgaard Jeppesen

Kontorets hovedopgaver
 • Sikre stabil og sikker drift af it-systemerne, herunder varetagelse af applikationsdrift, netværksdrift og sourcing til Statens It
 • Leverandørstyring, koordinering og rådgivning indenfor it, arkitektur og teknologi
 • Udforme og implementere en tidssvarende og sikker it-driftsplatform
 • Varetagelse af intern it og licensstyring.

Kontor for Digital Vejledning og Support

Konstitueret kontorchef Stine Sønberg Madsen
Kontorets hovedopgaver
 • Udviklingen af digitale vejledningstilbud fx eVejledning.dk, Uddannelsesguiden.dk
 • Artikler og værktøjer på Uddannelsesguiden.dk og eVejledning på digitale medier
 • Support til brugerne af ministeriets administrative systemer, portaler og tjenester
 • At gøre det nemt for brugerne at anvende ovenstående systemer fx gennem afvikling af webinars, udvikling af vejledninger og vidensløsninger.

Serviceenhederne 

Kontorets hovedopgaver
 • Reception, omstilling og vagt
 • Indkøb- og mødeforplejning
 • Håndværkerbestilling, fejlmeldinger og flytninger.

Sekretariaterne

Kontorchefer Kristian Ørnsholt (København) og Anne-Marie Pedersen (Aarhus)

Kontorchef Kristian Ørnsholt

Anne-Marie Pedersen

Kontorets hovedopgaver
 • Udføre administrative opgaver
 • Støtte til projekter og større driftsopgaver.
Sidst opdateret: 1. oktober 2018