Som del af et åbenhedsinitiativ lancerede Undervisningsministeriet i begyndelsen af 2016 det digitale værktøj uvm.dk/skoletal. Gennem lettilgængelig grafik og fleksibel adgang til data om de enkelte grundskoler giver værktøjet uvm.dk/skoletal et godt grundlag for, at elever, forældre, lærere, forvaltning og skoleledere kan indgå i dialog om skolernes udvikling. Værktøjet kan gøre det tydeligere, hvor der skal sættes ind, og hvor der kan hentes inspiration.

Værktøjet gør data, som allerede er offentligt tilgængelige, nemmere at gå til. Samtidig får skolelederne på den nye side mulighed for at give bemærkninger til tallene.

Med få klik kan man sammenligne skolerne ud fra data på følgende parametre:

  • Skolens karakterer og socioøkonomisk reference
  • Elevernes uddannelsesstatus efter 9. klasse
  • Elevernes trivsel og fravær
  • Antal elever og elever med udenlandsk herkomst
  • Andel elever i specialklasser og lærernes undervisningskompetencer.

Styring og udvikling

Værktøjet er baseret på allerede eksisterende data fra datavarehuset og udvikles løbende. Styrelsen arbejder i udviklingen tæt sammen med de øvrige dele af ministeriet, interessenter og praktikere i uddannelsessektoren i arbejdet med at samle og vise relevante data på en overskuelig og lettilgængelig måde.

Har du kommentarer (ris eller ros) til initiativet og den tekniske løsning, er du meget velkommen til at sende dine tanker til styrelsen på mailadressen uddannelsesstatistik@stil.dk. Bemærk, at du ikke kan forvente at modtage et retursvar på din mail. Postadressen anvendes til opsamling af inspiration og feedback fra brugerne.

Har du supportrelaterede spørgsmål til ministeriets datavarehus, kan du kontakte supporten.

Sidst opdateret: 9. juli 2018