Undervisningsministeriet har siden 2014 drevet et datavarehus, der er den centrale applikation for offentliggørelse af ministeriets statistikker og data om grundskoler, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Datavarehuset er tilgængeligt for alle. Det bruges blandt andet af kommunerne og skolerne til at hente data til udarbejdelsen af kvalitetsrapporter og til dataunderstøttet kvalitetsarbejde i øvrigt. Desuden er datavarehuset ministeriets primære statistikværktøj til brug for ministerbetjening, kvalitetstilsyn - og udvikling af skoler, understøttelse af reformer og besvarelser af statistikhenvendelser.

Datavarehuset er et dynamisk værktøj, hvor brugeren selv kan tilpasse grafer og tabeller alt efter, hvilke uddannelsesområder og data, der har interesse. De fleste rapporter viser data på landsplan, relevant geografi (region/kommune) samt på institution/skole. Der er mulighed for at sammenligne institutioner, ligesom udviklingen kan følges over tid.

Der er offentlig adgang til alle rapporter bortset fra rapporter på kommunalt og skoleniveau for de nationale testresultater i folkeskolen. Disse kan kun tilgås med de relevante rettigheder i UNI•Login.

grundskoleområdet viser vi en lang række indikatorer, som gør det nemmere at følge udviklingen i elevernes og skolens resultater, elevernes trivsel og fravær.

På det gymnasiale område er det muligt at se en lang række oplysninger om studenter og elever, for eksempel eksamensresultater, fagvalg og uddannelsesparathed.

For erhvervsuddannelserne er der blandt andet data om frafald, beskæftigelsesfrekvenser og elevtrivsel, som blandt andet belyser udviklingen, både på den enkelte institution og på landsplan, i de såkaldte ’klare mål’, som bruges til opfølgningen på erhvervsuddannelsesreformen.

Styring og udvikling

Datavarehuset bliver løbende udbygget med yderligere data og forskellige rapporteringsmuligheder.

Efterhånden som datavarehuset udvides med nye dataområder udfases databanken, ministeriets ældre dataapplikation. Databanken vil dog fortsat være tilgængelig som hidtil, indtil dataområder herfra bliver tilgængelige i datavarehuset.

Dashboards til understøttelse af åbenhedsinitiativet

I begyndelsen af 2016 lancerede ministeriet værktøjet uvm.dk/skoletal, der gennem lettilgængelig grafik og fleksibel adgang til data om de enkelte grundskoler giver et godt grundlag for at elever, forældre, lærere, forvaltning og skoleledere kan indgå i dialog om skolernes udvikling. Værktøjet udvikles løbende.

Læs mere om skoletal.

Se hvor nemt det er at bruge Skoletal:

Sidst opdateret: 28. juni 2018