Projektets formål er at smidiggøre brugen af den eksisterende applikation Min Kompetencemappe (MKM) og skabe endnu bedre muligheder for, at alle borgere kan få beskrevet og dokumenteret deres reale kompetencer i forbindelse med job- og uddannelsessøgning.

Formålet med projektet er endvidere at udvikle en løsning, der bedre kan anvendes af it-svage borgere samt borgere med begrænsede læse- og skrivefærdigheder.

Der køres et tæt samarbejde med udviklingen af et værktøj til vurdering af realkompetencer (RKV), der skal bruges til erhvervsuddannelser for voksne (euv). Formålet hermed er blandt andet at sikre den bedst mulige brugeroplevelse for borgeren.

Foruden revision af den nuværende applikation afvikles en informationskampagne.

Tidsramme

I første halvår af 2016 er MKM blevet designet, og det forventes, at den nye version af MKM er klar til at gå i luften ultimo januar 2017.

Den tekniske udvikling af MKM sker i samarbejde mellem styrelsen og KMD. Dette forløb starter i maj 2016. Der er planlagt brugertests på applikationen i takt med, at delelementerne færdiggøres.

Styring

Projektet styres af en styregruppe med repræsentanter fra Styrelsen for It og Læring og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Referencegruppe:

  • Benedikte Maul Andersen, 3F
  • Niels Henning Holm Jørgensen, DI
  • Christine Bernt Henriksen, DI
  • Ann B. Poulsen, DA
  • Rasmus Enemark, DA
  • Louise Holm Sommer, Danske Erhverv
  • Anne Bruvik-Hansen, LO
  • Mette Hartvig, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  • Lisbeth Bang Thorsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 

Sidst opdateret: 17. marts 2017