Styrelsen for It og Læring (STIL) afholder et informationsmøde for leverandører af it-løsninger, der skal indberette til Ungedatabasen.

Baggrund

Ungedatabasen stiller data om unges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status til rådighed for Ungdommens Uddannelsesvejledning og for jobcentrene i kommunerne. Oplysningerne er nødvendige for, at vejledere og jobcentre kan gøre så god en indsats som muligt over for de unge mellem 15 og 30 år.

Uddannelsesinstitutioner m.fl. er forpligtede til at indberette om de unges optagelse, afbrud og gennemførte forberedende og uddannelsesaktiviteter til Ungedatabasen.

Styrelsen for It og Læring er i gang med udviklingen af en ny Ungedatabase til idriftsættelse medio 2017.

I den forbindelse skal der udvikles nye grænseflader. Styrelsen inviterer derfor nuværende og kommende leverandører til et informationsmøde.

Præsentation

Her kan du se præsentationen fra mødet (pdf)

Sidst opdateret: 5. maj 2017